Колчигін Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колчигін Микола Миколайович

КОЛЧИ́ГІН Микола Миколайович (10. 04. 1942, м. Красноярськ, РФ) – ра­діофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (1998). Держ. премія Украї­­ни в галузі н. і т. (2005). Закін. Харків. ун-т (1964). Працював в Ін-ті радіофізики та електроніки АН УРСР (Харків). Від 1969 – у Харків. ун-ті: від 1998 – зав. каф. теор. радіофізики. Розробляє си­­с­­теми формування та випромінювання широкосмуг. сигналів; матем. моделі засобів вимірювання електродинам. характери­­с­­тик об'єктів. Запропонував ви­­сокоміцні антенні укриття, зраз­­ки модових фільтрів, фазопере­вертувачі, поглинал. покриття та вимірювачі малих коефіцієнтів відбиття.

Пр.: Effect of losses in a dielectric half-space on properties of reflected 3D impulse wave beam // Radio Physics and Radio Astronomy. 1997. Vol. 2, № 3; Дифракция нестационарной ТЕМ-вол­­ны на открытом конце коаксиального волновода // PuP. 2000. Т. 5, № 1; Управление направлением импульс­ного излучения апертуры с помощью несинхронного возбуждения // Радио­­техника. 2001. № 6; Решетка из разши­ряющихся щелевых антенн для широ­кополосных импульсных сигналов // Успехи соврем. радиоэлектроники. 2005. № 5; Resistive loading that does not reduce performance of a pulse antenna // Electromagnetic Phenomena. 2007. Vol. 7, № 1(18); Электро­дина­мика. Теория поля: Учеб. пособ. Х., 2008 (усі – спів­авт.).

Літ.: Професори Харківського націо­­нального університету імені В. Н. Каразіна: Біобібліогр. довід. Х., 2009.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю