Колчинський Ілля Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Колчинський Ілля Григорович

КОЛЧИ́НСЬКИЙ Ілля Григорович (22. 04(05. 05). 1913, Київ – 02. 01. 2004, там само) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1969). Уча­­сник 2-ї світ. вій­ни. Бойові наго­роди. Закін. хім. технікум (1931) і мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1938). Працював хі­міком-техніком Пн. хім.-гірн. тре­­сту «Апатит» (м. Кі­ровськ Мурман. обл., РФ, 1931–33); у Астрон. обсерваторії Київ. ун-ту (1945–49); Гол. астрон. обсерваторії АН УРСР (Київ, 1949–83): у 1964–73 – засн. і зав. відділу фотогр. астрометрії. Наук. праці присвяч. питанням астрон. ре­фракції, мерехтіння зоряних зображень, історії астрономії. Один з ініціаторів створення Київ. планетарію (1952), міжнар. про­­г­­рами спостережень «Фотографічний огляд неба» (1986). Чл. робочих груп Міжнар. астрон. со­юзу з вивчення нестабільності земної атмо­сфе­ри та астрон. рефракції.

Пр.: Оптическая нестабильность зем­­ной атмосферы по наблюдениям звезд. 1967; Рефракция в земной атмосфере. 1967; Наблюдения и факт в астрономии. 1982; Астрономы: Биогр. справоч. 2-е изд. 1986 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Корсунь А. О. Палко закоханий в астрономію. Вчений, воїн і філософ // Плеяда перших. К., 2004.

А. О. Корсунь


Покликання на статтю