Грица Софія Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Грица Софія Йосипівна

ГРИ́ЦА Софія Йосипівна (05. 12. 1932, Львів) – фольклорист, музикознавець. Д-р мистецтвознавства (1982), проф. (1993). Премії ім. Б. Асаф'єва (1991), Ф. Колесси НАНУ та М. Лисенка (обидві – 1999). Чл. НСКУ (1973). Закін. Львів. консерваторію (1954; кл. С. Людкевича). Від 1957 працює в ІМФЕ НАНУ (Київ): від 1986 – пров. н. с. Досліджувала наук. і творчу спадщину Ф. Колесси, зокрема упорядкувала і видала 3 т. його праць («Мелодії українських народних дум», 1969; «Музикознавчі праці», 1970; «Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського», 1995; усі – Київ). Крім того, упорядкувала «Співанки-хроніки» (К., 1972, співавт.), «Наймитські та заробітчанські пісні» (К., 1975, співавт.). Вивчає теорію та історію словесно-муз. фольклору і фольклористики. Вперше розглянула укр. пісенну епіку як цілісну систему, включивши до неї билини київ. циклу, від яких беруть початок героїчні думи («Мелос української народної епіки», К., 1979). Особливу увагу Г. приділяє питанням динаміки фольклор. твору в його часово-просторовому русі: розробила теорію пісенно-фольклор. парадигми; запропонувала метод парадигмал. дослідж. пісенності. Започаткувала соціол. дослідж. фольклору інтегрованого середовища («Фольклор у промисловому середовищі», К., 1978). Авторка і ведуча циклів радіопередач «Золоті ключі» та «Дзвонкова криниця» (обидва – 1980–93), у яких пропагувала автентич. фольклор.

Пр.: Ф. М. Колесса. К., 1962; Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної творчості на сучасному етапі. К., 1968 (співавт.); Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору // НТЕ. 1979. № 2; Украинская песенная эпика. Москва, 1990; Фольклор українців у між- і внутрішньоконтинентальній міграції // Мист-во, фольклор та етнографія слов'ян. народів. Братислава, 1993; Час і простір у фольклорі у зв'язку з етнографічним регіонуванням України // Укр. художня культура. К., 1996; Фольклор у просторі та часі. К., 2000; Трансмісія фольклорної традиції. К., 2002; Усно-писемні традиції у слов'янсько-епічному виконавстві // Студії мистецтвознавчі. 2004. Число 4; Біблійні елементи в думах // НТЕ. 2005. № 5; Народна творчість та фольклористичні студії // УК. 2006. Т. 4.

Літ.: Парадигматика фольклору: Ювілей. зб. з нагоди 70-річчя від дня народж. С. Грици. Т., 2002; С. Й. Грица: Бібліогр. покажч. наук. пр. К., 2002; Іваницький А. Софія Йосипівна Грица. К.; Т., 2002; Його ж. Дослідниця багатств українських народних пісень і дум // НТЕ. 2003. № 1–2; Богданова О. Книги – її життя // Музика. 2005. № 6.

О. А. Поріцька


Покликання на статтю