Колядко Світлана Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Колядко Світлана Петрівна

КОЛЯ́ДКО Світлана Петрівна (12. 03. 1970, Харків) – лікар-психіатр. Дочка Т. Воробйової. Д-р мед. н. (2012). Закін. Харків. мед. ін-т (1994). Відтоді працює в Ін-ті неврології, психіатрії та наркології НАМНУ (Харків): від 1998 – ст. н. с. Вивчає особливості пароксизмал. станів у структурі невротич. роз­­ладів, їхні нейробіол. та психодіагност. механізми; особливості депресив. розладів у літніх лю­­дей, невротич. розладів у жінок; клін.-психопатол., пато­психол. та біохім. закономірності формуван­­ня резистент. форм невротич. па­тології.

Пр.: Критерий качества жизни в пси­­хиатрической практике. Х., 2004 (спів­авт.); Пароксизмальні стани та їх елек­­трофізіологічні кореляти при розладах адаптації // Світ медицини та біології. 2008. № 3; Место и значение пароксиз­­мального мозга в механизмах патоморфоза невротических расстройств // Псих. здоровье. 2011. № 7; Можливості використання арт-терапії при лікуванні депресивних розладів // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. 2013. № 1(23) (спів­авт.).

Н. О. Марута


Покликання на статтю