Грінченко Віктор Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Грінченко Віктор Тимофійович

ГРІНЧЕ́НКО Віктор Тимофійович (04. 10. 1937, Полтава) – фахівець у галузі механіки. Чоловік Т. Грінченко. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1980), акад. НАНУ (1995). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1988). Премії ім. О. Динника АН УРСР (1984), ім. М. Янгеля АНУ (1992). Закін. Київ. ун-т (1959). Від 1962 працював у Ін-ті механіки АН УРСР (Київ): 1975–80 – зав. відділу термопружності; від 1981 – зав. відділу гідродинам. акустики і заст. дир. з наук. роботи, від 1987 – дир. Ін-ту гідромеханіки НАНУ (Київ). Водночас від 1976 – проф. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Досліджує статичні та динам. задачі теорії пружності та електропружності; хвильові процеси в пружних хвилеводах; взаємодію звук. хвиль із пруж. оболонками та турбулент. течіями; лаґранжеву турбулентність для малих чисел Рейнольдса; теорії коливань пруж. шарів у потоці і випромінювання звуку турбулент. погранич. шаром. Розробив нові методи вирішення гранич. задач теорії пружності та пружно-рідин. взаємодії, що дозволило суттєво розширити клас задач матем. фізики, які допускають аналіт. розв'язання. На цій основі були виявлені та вивчені нові специфічні ефекти розповсюдження та взаємодії хвиль у хвилеводах склад. структури: встановлені закономірності впливу рідини на випромінювачі, розсіяння звуку на решітках; важливі особливості у характеристиках дисперсії пружньорідин. хвиль і розподілу енергії між ними; розроблені нові матем. моделі теорії коливань пруж. пластин у потоці і випромінювання звуку турбулент. погранич. шаром.

Пр.: Равновесие и установившиеся колебания упругих тел конечных размеров. К., 1978; Гармонические колебания и волны в упругих телах. К., 1981; Волновые задачи рассеяния звука упругими оболочками. К., 1986; Электроупругость. К., 1989; Особенности распространения волн в заполненных жидкостью цилиндрах с податливыми стенками // Акустич. вісн. 2001. Т. 1, № 3; Алгоритмы адаптивной и ранговой классификации шумов дыхания // Там само. 2002. Т. 5, № 3 (співавт.); Вступ в нелінійну динаміку. Хаос і фрактали. К., 2005 (співавт.).

Л. Ф. Корецька


Покликання на статтю