Комендар Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Комендар Василь Іванович

КОМЕНДА́Р Василь Іванович (02. 03. 1926, с. Буштине, нині смт Тячів. р-ну Закарп. обл.) – геоботанік, еколог. Д-р біол. н. (1970), проф. (1970). Засл. діяч н. і т. України (2005). Закін. Ужгород. ун-т (1951), де й працює від 1954: у 1962–92 – зав., від 1992 – проф. каф. ботаніки, водночас 1978–82 – декан біол. ф-ту, від 1993 – засн. і зав. міжвід. н.-д. лаб. охо­рони природ. екосистем. Вивчає сучас. стан і динаміку верх. межі лісу та криволісся у Карпатах, вплив на них антропоген. чинни­ків, проблеми охорони довкілля, зокрема рідкіс. видів рослин. Здійснює комплексне дослідж. видів рослин як компонентів еко­систем на популяц. рівні. Автор кн. нарисів «Зелені перлини Кар­­пат» (1985, спів­авт.), «Барвінок для майбутнього» (1987; 1999), «У мандри до шовкової косиці» (2009; усі – Ужгород).

Пр.: Форпосты горных лесов. Уж., 1966; Лікарські рослини Карпат. Уж., 1971; Медоноси Карпат. Уж., 1975 (спів­­авт.); Биоэкология редких видов растений. Л., 1990 (спів­авт.); Фітоценологія з основами синфітосозології: Навч. посіб. Уж., 2001 (спів­авт.); Лікарські рос­лини Карпат. Дикорослі та культурні. Уж., 2007.

Літ.: Професор Василь Комендар: Біо­­бібліогр. покажч. Уж., 1999; Петрус Ю. Ю., Кіш Р. Я., Андрик Є. Й. та ін. Василь Іванович Комендар (До 80-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2006. Т. 63, № 6.

Ю. Ю. Петрус

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. Ю. Петрус . Комендар Василь Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3209 (дата звернення: 25.07.2021)