Група 239 — Енциклопедія Сучасної України

Група 239

«ГРУ́ПА 239» (офіц. назва – «За Радянську суверенну Україну») – організаційно оформлена комуністична більшість у Верховній Раді України першого скликання в червні 1990 – серпні 1991. Названа так за її первіс. кількісним складом (згодом нараховувала до 270-ти нар. депутатів, при цьому формально членами КПУ в травні 1990 були понад 380 нар. депутатів). Створ. на противагу опозиц. «Нар. раді» (125 депутатів). Лідером «Г. 239» був секр. Комісії ВР з питань АПК О. Мороз (до обрання нар. депутатом – зав. аграр. відділу Київ. обкому КПУ). Загалом хоча її члени й підтримали «Декларацію про державний суверенітет України», ухвалену 16 липня 1990, однак з більшості питань стояли на послідовно консерватив. позиціях, протидіяли спробам декомунізації сусп. життя, обстоювали необхідність підписання нового союз. договору.

Від січня–лютого 1991 у Групі виявилися помітні розходження. Ортодоксал. кер-во ЦК КПУ на чолі з С. Гуренком жорстко йшло у фарватері консерватив. сил КПРС, що намагалися зберегти СРСР нереформованим, а т. зв. суверен-комуністи, які орієнтувалися на Голову ВР України Л. Кравчука і його 1-го заст. І. Плюща, прагнули, не заявляючи відкрито про незалежність України, домогтися суттєвого розширення респ. суверенітету. Внаслідок спіл. позиції суверен-комуністів та більшості «Нар. ради» Л. Кравчуку вдалося домогтися рішення Парламенту про проведення паралельно з заг.-союз. референдумом про збереження СРСР 17 березня 1991 респ. опитування, під час якого більшість (понад 80 %) громадян висловилися за підписання нового союз. договору на умовах «Декларації про державний суверенітет України» (де-факто перетворення СРСР на конфедерацію незалеж. держав). При цьому позитивну відповідь на запитання заг.-союз. референдуму щодо збереження СРСР дало на 10 % громадян менше, що стало суттєвим аргументом для прихильників суверенізації України.

Після поразки серпневого путчу (див. ГКЧП) у Москві, проголошення незалежності України 24 серпня й заборони діяльності КПУ указом Президії ВР України 30 серпня 1991 група «За Радянську суверенну Україну» припинила діяльність, а її лідер О. Мороз очолив оргкомітет зі створення Соціаліст. партії України.

Літ.: Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. К., 1994.

М. В. Стріха


Покликання на статтю