Губарев В’ячеслав Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Губарев В’ячеслав Федорович

ГУ́БАРЕВ В’ячеслав Федорович (23. 09. 1939, м. Камишин Волгогр. обл., РФ) – фахівець у галузі систем керування. Д-р тех. н. (1991). Чл.-кор. НАНУ (2006). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): 1973–92 – ст. н. с., 1992–96 – пров. н. с. Від 1996 – в Ін-ті косміч. досліджень НАНУ та НКАУ (Київ): вчений секр. (1996–2000), зав. відділу аналізу перспектив. косміч. проблем (1998–2000), заст. дир. з наук. роботи (від 2000). Проф. Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу». Результати дослідж. Г. використано при розробленні та впровадженні першої у світі системи автоматич. підтримки рівноваги плазми в токамаку ТО-1.

Пр.: Управление быстропротекающими процессами в термоядерных установках. К., 1988 (співавт.); Оценивание вектора состояния динамических систем в условиях неопределенности // ПУИ. 1996. № 1–2; Проблемно-ориентированное управление и идентификация в системах с распределенными параметрами // Там само. 2000. № 3; Модальный анализ и синтез в системах с неизвестной априори моделью // Там само. 2003. № 2; Итеративный синтез управления с селективной идентификацией модели // Там само. 2004. № 3.

О. О. Нижниченко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
О. О. Нижниченко . Губарев В’ячеслав Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=32178 (дата звернення: 29.09.2021)