Губергріц Макс Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Губергріц Макс Мойсейович

ГУБЕРГРІ́Ц Макс Мойсейович (07(19). 01. 1886, м. Дерпт, нині Тарту, Естонія – 06. 05. 1951, Київ) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1918), проф. (1920), акад. АН УРСР (1949). Засл. діяч н. УРСР (1935). Держ. нагороди СРСР. Навч. в Юр'єв. ун-ті (нині Тарту), закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1911). Працював у клініці Ун-ту під кер-вом В. Образцова; під час 1-ї світ. війни – військ. лікарем; 1915–17 – у лаб. І. Павлова (Петроград, нині С.-Петербург). Від 1918 – у Києві: 1920–28 – зав. каф. приват. патології і терапії внутр. хвороб, водночас 1926–27 – зав. каф. інфекц. хвороб, від 1928 – зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб, 1931–34 – зав. каф. ендокринології мед. ін-ту; водночас 1930–41 – зав. клін.-експерим. відділу, від 1945 – наук. кер. Укр. НДІ харчування. Засн. київ. наук. школи клін. фізіологів, патофізіологів і терапевтів. Наук. дослідження: фізіологія і патологія кровообігу та травлення, питання ендокринології, лікув. харчування, нейрогуморальна регуляція, проблеми болю, електрокардіографія. Запропонував методики вивчення функції підшлункової залози; описав низку симптомів хронічного панкреатиту та апендициту, біохім. зміни крові при порушеннях діяльності внутр. органів. Очолював групу лікарів, які вивчали причини набрякової геморагічної еритеми.

Пр.: Применение цимарина при заболеваниях сердца // Практич. врач. 1915. № 12–14; О третьем нормальном тоне сердца // Арх. клин. и эксперим. медицины. 1923. № 1–2; О сердечных болях. К., 1923; Функциональная диагностика заболеваний поджелудочной железы. К.; Х., 1932; До клініки тромбозу селезінкової вени // Рад. медицина. 1936. № 1 (співавт.); Диагностика внутренних болезней. К., 1939; Основи лікарняного харчування. К., 1939 (співавт.); Об отечной геморрагической эритеме. Челябинск, 1943; О расстройствах питания. К., 1946; Клиническая диагностика. К.; Х., 1946; Болезни нарушения питания. К., 1946 (співавт.); До клініки грипу // МедЖ. 1952. Т. 22, вип. 1; Избранные труды. К., 1958.

Літ.: Памяти Макса Моисеевича Губергрица // ВД. 1951. № 6; Бурчинський Г. Й., Губергріц О. Я. М. М. Губергріц. К., 1974; Губергриц А. Я. Академик АН УССР М. М. Губергриц // ТА. 1976. Т. 48, № 12; Пелещук А. П. Академик Макс Моисеевич Губергриц: К 100-летию со дня рожд. // ВД. 1986. № 1; Губергриц Н. Б. Академик Макс Моисеевич Губергриц – «яркая звезда на ниве терапии Украины» // Doctor. 2004. № 3.

Н. В. Харченко


Покликання на статтю