Губін Георгій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Губін Георгій Вікторович

ГУ́БІН Георгій Вікторович (01. 08. 1931, м. Котельниково, нині Волгогр. обл., РФ) – інженер-металург. Д-р тех. н. (1971), проф. (1972). Закін. Моск. ін-т сталі (1954). Працював у НДПІ зі збагачення та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг): зав. лаб. мех. та електрич. процесів збагачення (1957–58), зав. лаб. обладнання і прямого відновлення руд (1958–61), заст. дир. з н.-д. роботи (1961–79); від 1979 – у Криворіз. тех. ун-ті: зав. каф. збагачення корис. копалин (від 1979), зав. каф. металургії чорних металів та ливар. вироб-ва (від 2001). Наук. дослідж. присвячені вивченню нового виду металург. сировини – котунів, поновленню залізних руд і концентратів неконвертованих природ. газом і здійсненню цього процесу у широкому пром. масштабі при випал-магнітному збагаченні на Криворіз. гірн.-збагачув. комбінаті. Працює над створенням технологій, які забезпечують комплексне використання надр із застосуванням енерго- та ресурсоощадних й екологічно чистих технологій під час вироб-ва високоякіс. металург. сировини.

Пр.: Обжигмагнитное обогащение железных руд. Москва, 1969 (співавт.); Окомкование тонкоизмельченных концентратов железных руд. Москва, 1971 (співавт.); Переработка и обогащение полезных ископаемых. Кривой Рог, 1998 (співавт.); О мини-металлургических комплексах на горно-обогатительных комбинатах // Металлург. и горноруд. пром-сть. 2003. № 7 (співавт.); Перспективы развития технологии и процесса агломерации железорудного сырья // Сб. тр. междунар. науч.-тех. конф. «Теория и практика производства чугуна». Кривой Рог, 2004 (співавт.).

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю