Вассер Соломон Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Вассер Соломон Павлович

ВА́ССЕР Соломон Павлович (26. 08. 1946, Львiв) – міколог. Д-р біол. н. (1982), проф. (1985), чл.-кор. НАНУ (1988). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1982). Закiн. Ужгород. ун-т (1969). Від 1973 працював в Iн-тi ботаніки НАНУ (Київ): від 1985 – зав. вiддiлу спорових рослин, 1992–94 – куратор Нац. гербарiю України. Від 1994 – зав. лаб. Центру криптогамних рослин і грибів Ун-ту м. Хайфа (Ізраїль). Осн. наук. дослідж. пов'язані з вивченням агарикових та аманітал. грибiв як модел. об'єктів для вирiшення заг.-бiол. проблем таксономiї i фiлогенiї вищих грибiв. Дослiджує пром. культивування їстiв. грибiв, хім. склад отрут аманітових грибів, хемотаксономію окремих критич. таксонів болетових грибів, роль макроміцетів у нагромадженні радіонуклідів та ін. Засн. i ред. мiжнар. ж. «Альгология» (1991), який від 1999 перевидається англ. мовою у США.

Пр.: Промышленное культивирование съедобных грибов. К., 1978; Агариковые грибы Украины. К., 1980; Гриби в природi та життi людини. К., 1984; Агариковые грибы СССР. К., 1985; Грибы: Справочник миколога и грибника. К., 1987; Съедобные и ядовитые грибы Карпат. Уж., 1990; Аманитальные грибы Украины. К., 1992; Путеводитель по съедобным и ядовитым грибам Израиля. Тель-Авив, 1995; Medicinal properties of substances occurring in higher basidiomycetes mushrooms: Current perspectives // International J. Medicinal Mushrooms. 1999. № 1 (співавт.); Dietary supplements from medicinal mushrooms: diversity of types and variety of regulations // Там само. 2000. № 2 (співавт.).

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера // Вісн. НАНУ. 1996. № 9–10.

М. Д. Алейникова, Г. О. Брунь


Покликання на статтю