Концертмейстер — Енциклопедія Сучасної України

Концертмейстер

КОНЦЕРТМЕ́ЙСТЕР (нім. – Konzertmeister) – 1) музикант, який очолює одну з груп симфонічного або оперного ор­­кестру. Напр., К. перших скрипок, віолончелей, тромбонів тощо. 2) Перший скрипаль оркестру. К. перевіряє правильність налаштування усіх інструментів оркестру, також може виконувати функції диригента. 3) Піаніст, який допомагає виконавцям ін. муз. спеціальностей (співакам, інструменталістам, артистам хору) вивчати партії та виступає з ними в концертах як учасник вокал. або інструм. ансамблю (виконує частину муз. тексту – фортепіанну партію) або, озвучуючи нотний текст повністю, супроводжує танець, спорт. виступ тощо. У муз. навч. закладах К. також – піаніст-ілюстратор, який працює у диригент. класі й виконує клавір. переклад хор., вокал.-симф. та опер. творів. Всесвітню славу здобули такі К., як Дж. Мур, К.-В. Бос, В. Чачава, Є. Шендерович. Серед відомих укр. піа­ністів-К. – Б. Дрималик, Л. Острін, Е. Безано-Пірадова, Н. Скоро­богатько, З. Ліхтман, А. Кухарев, Г. Паторжинська, Р. Голубєва, Т. Лагола, З. Максименко, Я.-Г. Матюха.

Літ.: Скоробогатько Н. Нотатки опер­ного концертмейстера. К., 1973; О рабо­те концертмейстера: Сб. ст. Москва, 1974; Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Москва, 1996; Мол­чанова Т. Мистецтво піаніста-концерт­мейстера. Л., 2001; Ніколаєва Л. Кон­цертмейстерсько-акомпаніаторська діяльність українських музикантів у системі національної культури // Укр. мистецтвознавство: Мат., дослідж., рец. К., 2004. Вип. 5; Концертмей­стер­ська діяльність: історія, теорія, практика: Зб. ст. Л., 2005; Теоретичні та практичні аспекти роботи піаніста-кон­цертмейстера: Зб. ст. Л., 2010.

Л. М. Ніколаєва


Покликання на статтю