Кончиць Андрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кончиць Андрій Андрійович

КО́НЧИЦЬ Андрій Андрійович (29. 11. 1943, м. Добруш Гомел. обл., Білорусь) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2002). Закін. Київ. ун-т (1965). Відтоді – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 2007 – пров. н. с. Наук. дослідження: динаміка магніт. явищ у напівпровідниках та діелектриках, фізика низьковимір. систем, нанофізика, зокрема магнітні нанодисперсії мед.-біол. призна­чення. Пр.: Microwave conductivity and spin resonance of Si–nK centers at dislo­ca­tion dipoles in silicon // Physica B. 1995. Vol. 204 (спів­авт.); Diamond-like carbon films: electron spin resonance (ESR) and Raman spectroscopy // Diamond and Related Materials. 2004. Vol. 13 (спів­авт.); Magnetic resonance study of Ni nanoparticles in single-walled carbon nanotube bundles // J. Applied Physics. 2006. Vol. 100 (спів­авт.); Structure, para­­magnetic defects and light-emission of carbon-rich a-SiC:H films // Там само. 2008. Vol. 103 (спів­авт.); Thermal decom­position study of poly(methylmetha­cry­late)/carbon nanofiller composites // Po­­lymers for Advanced Technologies. 2010. Vol. 21.

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Томашик . Кончиць Андрій Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3270 (дата звернення: 19.09.2021)