Конькова Марина Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Конькова Марина Володимирівна

КОНЬКО́ВА Марина Володимирівна (30. 11. 1962, м. Курахове Мар'їн. р-ну Донец. обл.) – лікар-радіолог. Дружина П. Кондратенка. Д-р мед. н. (2008). Закін. Донец. мед. ін-т (1986). Працювала лікарем. Від 2002 – у Донец. мед. ун-ті: від 2008 – проф. каф. онкології, промен. методів діагнос­тики й лікування ф-ту інтернату­ри та післядиплом. освіти. Наук. дослідження: ультразвук. діагностика органів черев. порожнини, се­­човиділ. системи, органів малого таза, щитоподіб., молоч. залоз, екстракраніал. і пери­ферич. судин; методика про­веден­ня діагност. і лікув. пункційних втру­чань з ультразвук. контролем.

Пр.: Диагностическая и интервенционная сонография в неотложной аб­­доминальной хирургии. Д., 2005; Пунк­ци­онно-дренирующие операции при ослож­ненных формах панкреонекроза // Харків. хірург. школа. 2007. № 4(27) (спів­авт.); Острый панкреатит. Д., 2008 (спів­авт.); Допплерсонографічні пре­диктори гепаторенального синдрому // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Медицина. 2009. Вип. 36.

Г. К. Северин


Покликання на статтю