Ваврик Ждан Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ваврик Ждан Михайлович

ВА́ВРИК Ждан Михайлович (13. 05. 1928, Львів) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1976), проф. (1979). Закін. Львів. мед. ін-т (1950). Від 1951 працював у Станіслав. мед. ін-ті (з перервою, згодом Івано-Фр. мед. академія): 1978–93 – зав. каф. заг. хірургії; у Терноп. мед. ін-ті: 1963–77 – доц. Осн. наук. дослідж. у галузі трансфузіології та гіпербарич. оксигенотерапії.

Пр.: Глютатион крови, его недокисленные продукты в крови и моче у больных острым панкреатитом // Вопр. общей и неотлож. хирургии. Х., 1976; Дыхательная функция крови у больных острым и хроническим холециститом // Хирургия желчных путей и поджелудочной железы. З., 1982; Ампутація кінцівки як наслідок незадовільного лікування облітеруючих захворювань судин нижніх кінцівок // КХ. 1992. № 7 (співавт.); Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими: Підруч. К., 1999; 2000 (співавт.); Лекції з хірургії: Для студентів стоматол. ф-тів мед. вищих навч. закладів освіти. К.; Т., 2000.

Літ.: Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Ф., 1995.

М. Г. Гончар

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
М. Г. Гончар . Ваврик Ждан Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=32807 (дата звернення: 24.10.2021)