Вайндрах Григорій Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Вайндрах Григорій Мойсейович

ВА́ЙНДРАХ Григорій Мойсейович (15 (27). 09. 1887, м. Керч, нині АР Крим – 12. 07. 1955) – мікробіолог, епідеміолог. Д-р мед. н., проф. Закін. мед. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1911). Служив військ. лікарем. Працював в Одесі в бактеріол. лаб. (1918– 27); дир. В'ятського бактеріол. ін-ту (Росія); зав. сироватк. відділ. Центр. ін-ту епідеміології і мікробіології в Москві; зав. каф. мікробіології Архангел. мед. ін-ту (РФ, 1937–40); проф. Центр. ін-ту удосконалення лікарів (Москва); у Моск. НДІ вакцин та сироваток. 1-й голова істор. секції Всесоюз. наук. т-ва мікробіологів, епідеміологів та інфекціоністів (1949).

Пр.: Активная и пассивная иммунизация. Москва; Ленинград, 1939; Возвратный тиф. Москва, 1946 (співавт.); Частная эпидемиология. Москва, 1947 (співавт.); Д. И. Ивановский и открытие вирусов. Москва, 1948 (співавт.); 2-е изд. – Москва, 1952; Творчество И. И. Мечникова и литература о нем. Москва, 1951 (співавт.); Подвиги русских врачей. Москва, 1959.

Літ.: Метелкин А. И. Памяти проф. Г. М. Вайндраха // ЖМЭИ. 1956. № 7.

ДА: Гос. архив Одес. обл. Ф. 45, оп. 5, д. 2116, лл. 1–31.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю