Коняхін Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Коняхін Олександр Петрович

КОНЯ́ХІН Олександр Петрович (08. 03. 1955, с-ще Курган Бокове-Антрацитів. р-ну Ворошиловгр. обл., нині Антрацитів. р-ну Луган. обл.) – ветеринарний лікар. Канд. с.-г. (1990), д-р вет. (2009) н., проф. (2012). Закін. Поділ. аграрно-тех. академію (м. Ка­м'янець-Подільський Хмельн. обл., спеціальність «зоотехнія», 1982; спеціальність «вет. медицина», 1997), де й працює від 1992 (нині ун-т): 1999–2002 – декан ф-ту вет. медицини, від 2010 – зав. каф. внутр. хвороб і гігієни тварин. 1982–86 обіймав посаду зоотехніка у Хмельн. р-ні Хмельн. обл. Осн. напрям наук. дослідж. – біол. дія магніт. поля.

Пр.: Роль електромагнітного випро­­мінювання у життєдіяльності тварин (біологічні, ветеринарно-медичні, еко­­логічні аспекти) // Наук. вісн. Львів. ун-ту вет. медицини і біотехнологій. 2010. Т. 12, № 3(45); Вплив неіонізуючого випромінювання на гематологічні та імунологічні показники курей // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоовет. академії. 2011. Т. 2, вип. 23, ч. 2; Вплив неіонізуючого випромінювання на біохімічні по­­казники крові та якість тваринницької продукції // Наук. вісн. Луган. аграр. ун-ту. Сер. Вет. науки. 2012. № 37 (усі – співавт.).

В. І. Дуганець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Дуганець . Коняхін Олександр Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3295 (дата звернення: 25.10.2021)