Валовий національний доход (ВНД) — Енциклопедія Сучасної України

Валовий національний доход (ВНД)

ВАЛОВИ́Й НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ДОХО́Д (ВНД) – загальний обсяг первинних доходів, отриманих економічними резидентами даної країни. ВНД характеризує вартіс. обсяг кінцевої продукції і послуг, створених громадянами даної країни як на її екон. тер., так і за її межами, оскільки заг. обсяг доходів країни залежить не тільки від результатів внутр. вироб. діяльності, відображеної обсягом ВВП, але й від доходів, отриманих з-за кордону чи сплачених за кордон. Сума первин. доходів країни, визначена на основі ВВП, що характеризує обсяг товарів і послуг, вироблених резидентами даної країни, кількісно відрізняється від обсягу первин. доходів, отриманих резидентами цієї країни, на величину сальдо первин. доходів, отриманих з-за кордону і переданих за кордон. У системі нац. рахунків до 1993 ВНД називався валовим національним продуктом (ВНП). За вирахуванням споживання осн. капіталу ВНД утворює чистий національний доход (ЧНД), який раніше називався чистим нац. продуктом. Гол. відмінність ВНД від ВВП полягає у тому, що ВНД – показник доходів (сума первин. доходів усіх секторів економіки), тоді як валова додана вартість і ВВП розглядаються як показники вироб-ва. Сутність цих показників, пов’язаних не з вироб-вом продукту, а з категорією доходу, краще відображають поняття «ВНД» і «ЧНД». Як правило, сальдо первин. доходів, отриманих і переданих за кордон, у країнах з розвиненою економікою є позитивним, у країнах, що розвиваються, – від’ємним (відповідно у розвинених країнах ВНД перевищує ВВП, у країнах, що розвиваються, – менший за ВВП). Це пов’язане з тим, що розвинені країни більшою мірою надають фінанс. і матеріал. ресурси та отримують доходи за їх використання з країн, що розвиваються. В Україні ВНД менший за ВВП, зокрема у 2003 ВВП становив 267 344 млн грн, ВНД – 264 247 млн грн (ЧНД – 225 362 млн грн). У 2003 Україна сплатила ін. країнам доход від власності у розмірі 4432 млн грн, одержала від ін. країн – 581 млн грн.

Літ.: Національні рахунки України за 1990–2000 роки: Статист. зб. К., 2002; Національні рахунки України за 2003 рік: Статист. зб. К., 2005.

С. І. Киреєв

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
С. І. Киреєв . Валовий національний доход (ВНД) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33002 (дата звернення: 25.07.2021)