Валютний курс — Енциклопедія Сучасної України

Валютний курс

ВАЛЮ́ТНИЙ КУРС – ціна іноземної валюти, виражена у національній грошовій одиниці. В. к. використовується для обміну валюти на золото, спец. права запозичення чи ін. валюту. Потреба встановлення В. к. визначається тим, що нац. гроші за межами внутр. ринку не можуть виступати закон. купівел. та платіж. засобом. Співвідношення валют визначається їх купівел. спроможністю (можливістю обмінюватися на певну кількість товарів і послуг) та низкою ін. внутр.-екон. (стан платіж. балансу, співвідношення попиту і пропозиції на валюту, рівень інфляції), зовн.-екон. (міждерж. міграція валют і короткострок. капіталів) й політ. факторів. В. к. (як одна з передумов еквівалентності міжнар. обміну) значно впливає на зовн.-екон. діяльність та експортну конкурентоспроможність товарів країни на світ. ринках, зокрема занижений В. к. дозволяє (за ін. рівних умов) отримати додатк. вигоди при експорті й сприяє припливу іноз. капіталу, при цьому подорожчання імпортованої продукції та послуг перекладається на споживача. У цих умовах підвищується вигідність реінвестування капіталу і менш вигідним стає вивезення прибутків. Протилежна екон. ситуація виникає при завищеному курсі валюти, коли знижується ефективність експорту і зростає імпорт.

Правильне визначення В. к. має вирішал. значення для забезпечення еквівалентності та взаєм. вигоди у відносинах екон. суб'єктів різних країн. Стабільність ціни грошової одиниці кожної країни визначається рівнем її екон. розвитку, що характеризується якістю та собівартістю виробленої продукції, станом держ. фінансів, виваженою та ефектив. інвестиц. політикою. Встановлення курсу іноз. валют у нац. називається котируванням, яке буває пряме і зворотнє. За прямим котируванням певна фіксов. кількість іноз. валюти виражається у нац. грошових одиницях, за зворот. – навпаки. У країнах, що є учасниками екон. угруповань, застосовується В. к. нац. валют стосовно міжнар. валют. одиниць. Розрізняють бірж. (встановлюється на бірж. торгах і поділяється на коливний, гнучкий та плаваючий), фіксов. (офіц. курс, зумовлений встановленим міжнар. органами валют. паритетом), а також контрольов. В. к. Коливний В. к. – курс, що вільно змінюється під впливом попиту і пропозиції та базується на використанні ринк. механізму. Плаваючий В. к. є різновидом коливного, що передбачає використання ринк. механізму валют. регулювання та пов'язання змін В. к. із динамікою курсів окремих валют ін. країн чи набору валют (валют. кошика). Фіксов. В. к. – офіц. встановлене державою співвідношення між нац. валютами, що базується на закріпленні вмісту нац. грошових одиниць безпосередньо у золоті, дол. США, євро чи кошику валют за суворого обмеження коливань ринк. курсів валют. Контрольов. В. к. формується з урахуванням урядового контролю та обмежень у конвертованості валют. В. к., за яким банки продають іноз. валюту за нац., називається курсом продавця, за яким купують – курсом покупця. Різниця між ними і складає прибуток банку по валют. операціях, за видами яких розрізняють курс «спот» (при готівкових оборудках, коли передбачається негайна поставка валюти) та курс «форвард» (при строк. оборудках, коли валюта поставляється через певний час, за узгодженим на момент угоди курсом).

Виділяють також подвій. курс, що застосовується як метод держ. валют. регулювання та полягає у котируванні курсу нац. валюти окремо по комерц. і фінанс. операціях. Можливе застосування і множин. обмін. курсів, які утворюються тоді, коли монетарна влада офіц. утворює різні курси для різних агентів ринку (зокрема експортерів та імпортерів) з обмеженими доступами до валют. ринків взагалі. Однак множинні обмінні курси, як правило, тільки ускладнюють впровадження ефектив. валют. політики і сприяють поширенню тіньових та спекулятив. тенденцій.

До 23 жовтня 1994 в Україні дотримувалися системи множин. курсів, включаючи офіц. В. к. (визначався НБУ), і ринк. (встановлювався на валют. аукціонах). Від 24 жовтня 1994 офіц. курс встановлювався за результатами торгів на Укр. міжбанків. валют. біржі. 19 березня 1999 НБУ встановив офіц. обмін. курс щодо дол. США як середньозваж. між курсами за операціями уповноважених комерц. банків на міжбанків. валют. ринку. У межах своєї заг. відповідальності за забезпечення стабільності нац. валюти НБУ може впливати на формування офіц. обмін. курсу шляхом купівлі-продажу іноз. валюти на валют. ринку. Середній (за період) курс гривні щодо дол. США для місячних значень визначається як середньозваж. вартість дол. США у гривнях за місяць, квартальні та річні значення розраховуються як середньоарифметичні від місячних. Рівень В. к. суттєво впливає на зовн. торгівлю і економіку загалом, оскільки від нього знач. мірою залежить конкурентоспроможність товарів на зовн. ринках.

Літ.: Основы внешнеэкономических знаний. Москва, 1990; Міжнародна система обліку та статистики в банках України. Х., 1998; Василик О. Д. Теорія фінансів. К., 2000; Юрчишин В. Валютні кризи. К., 2000.

О. І. Барановський


Покликання на статтю