Координаційний комітет допомоги Україні — Енциклопедія Сучасної України

Координаційний комітет допомоги Україні

КООРДИНАЦІ́ЙНИЙ КОМІТЕ́Т ДОПОМО́ГИ УКРАЇ́НІ. Засн. 1991 у м. Елізабет (шт. Нью-Джерсі, США) на з'їзді пред­ставників місц. допомогових ком-тів і різних громад. орг-цій (23 осередки та 13 крайових орг-цій). Осн. завдання: надання грош. допомоги установам, дітям і студентам, тех. допомоги – пресі й вид-вам, сприяння реалізації освіт. програм, українізації шкіл і ЗС України, діяльності молодіж. орг-цій тощо. Ком-т фінансував проведення в Україні різних курсів, семінарів, літніх таборів, видання українозн. підручників і вихов. матеріалів; у США допомагав збирати фонди для дипломат. місій України (будинки посольства та ген. консульств). Фінанс. допомога надавалася вибірково, пріо­ритет мали державотворчі програми і такі, що сприяли демократизації (особливо у Центр. і Сх. Україні). Загалом К. к. д. У. зібрано бл. 6 млн дол. США. Активну участь у його діяльності брали Р. Андрушків, В. Василів, Р. Воронка, М. Воронович, С. Ворох, Б. Гайдучок, М. Герець, Т. Гунчак, Д. Ґеча, М. Дейчаківський, О. Зінкевич, Н. Іванів, В. Ко­роль, М. Корчинський, О. Кузьма, А. Лисий, В. Ліщинецький, У. Ма­зуркевич, В. Маркусь, Н. і Р. Мак-Коннел, X. Мельник, Р. Мілянич, О. Мороз, Р. Ричок, В. Сохан, Л. Та­тух, Б. Ткачук, М. Шміґель. Голо­ви: Б. Бурачинський (1991–93), В. Баранецький (1993–95), В. Во­ловодюк (від 1995).

Літ.: Сліпушко О. та ін. «Тобі, Україно». Історія Координаційного Комітету Допо­моги Україні в США 1991–2003. К., 2004.

В. М. Баранецький


Покликання на статтю