Варецька Тамара Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Варецька Тамара Володимирівна

ВАРЕ́ЦЬКА Тамара Володимирівна (19. 04. 1919, с. Дорогинка, нині Фастів. р-ну Київ. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (1974). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1987). Закін. Київ. ун-т (1941), де й працювала (1943–44). Від 1944 – в Ін-ті біохімії НАНУ (від 1990 – пров. н. с.). Наук. дослідження: структура і функція білків, денатурація білків, зміни структурної орг-ції білкової молекули. Запропонувала модель молекул фібриногену і фібрину та схему процесу утворення волокон фібрину. Розробила методи контролю стану системи гемостазу.

Пр.: Фибриноген и фибрин: строение молекул, самосборка волокон фибрина // Успехи соврем. биологии. 1975. Т. 80, вып. 1 (співавт.); Продукты расщепления фибрина/фибриногена при патологических процессах. К., 1987 (співавт.); Получение концентрата фибриногена из малых количеств плазмы аутогенной крови человека // Вопр. мед. химии. 1991. № 1 (співавт.); Антигемофильные препараты: от криопреципитата к концентратам фактора VIII высокой чистоты // УБЖ. 2000. Т. 67, № 1 (співавт.); Відділ структури та функції білка – школа академіка НАН України Володимира Олександровича Беліцера. Дослідження будови і механізму утворення волокон фібрину (1975–1987 рр.) // Там само. 2000. Т. 72, № 4/5.

С. О. Костерін

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
С. О. Костерін . Варецька Тамара Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33167 (дата звернення: 25.07.2021)