Копан Олексій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Копан Олексій Володимирович

КО́ПАН Олексій Володимирович (25. 11. 1964, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2003). Закін. Ленінгр. вище політ. уч-ще внутр. військ МВС СРСР (нині С.-Пе­тербург, 1991). Працював на керів. посадах у підрозділах пожеж. охорони МВС України; від 1994 – у Черкас. ін-ті пожеж. безпеки; від 2003 – у Міжвідом. н.-д. центрі з проблем боротьби із організов. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України (Київ): від 2007 – нач. відділу з вивчення проблем протидії орга­­нізов. злочинності у сфері держ. безпеки. Наук. дослідження: адм. пра­­во і процес, теорія держ. упр., фінанс. право, інформ. право.

Пр.: Забезпечення внутрішньої без­пеки України: теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію. К., 2001; Стратегія внутрішньої безпеки України в умовах євроатлантичної інтеграції // Наук.-аналіт. бюл. Нац. центру з питань євроатлант. інтеграції України. 2006. № 5(11); Інформаційно-технологічна форма управління макросистемами внутрішньодержавної безпеки // Правова інформатика. 2008. № 2(18); Регіональна (поліцейська) операція як особлива форма спеціальної правоохоронної ді­­яльності // Боротьба з організов. злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. № 19; Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навч. посіб. К., 2010 (спів­авт.).

О. М. Джужа


Покликання на статтю