Копанець Євген Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Копанець Євген Григорович

КОПАНЕ́ЦЬ Євген Григорович (15. 04. 1932, м. Кам'янське, нині Дніпродзер­жинськ Дніпроп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1988). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1956). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: 1968–83 – ст. н. с.; 1983–2010 – зав. каф. фізики Харків. тех. ун-ту буд-ва та арх-ри. Дослідив збудження станів легких ядер 21 ≤ А ≤ 41 за допомогою резонанс. ядер. реакцій захоп­лення протонів; властивості елек­­тромагніт. переходів між рівнями ядер; зміни деформації ядер з енергією збудження.

Пр.: Резонансные реакции радиаци­онного захвата заряженных частиц // Вопр. атом. науки и техники. 1974. Вып. 1; Nuclear spectroscopy studies proton ra­­diative capture // Charged-particle-indu­ced radiative capture: Proceedings IAEA. Vienna, 1974; М1-переход аналог–антианалог при различных деформациях ИАС и ИАС состояний // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1975. Т. 35, № 10; Тhe influ­ence of nuclear deformations in the pro­­babilities of electromagnetic of transi­ti­ons in 1d2s-shell nuclеi // Вопр. атом. науки и техники. 2003. № 2 (спів­авт.).

Г. М. Подус, С. О. Даньшева

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. М. Подус, С. О. Даньшева . Копанець Євген Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3318 (дата звернення: 25.10.2021)