Копач Іван Симонович — Енциклопедія Сучасної України

Копач Іван Симонович

КО́ПАЧ Іван Симонович (псевд. і крипт.: Народовець, Г. Кичун, І. К., К. І., І. К-ч; 04. 03. 1870, с. Грозова, нині Грозьове Старосамбір. р-ну Львів. обл. – 07. 10. 1952, Львів) – філософ, педагог, мовознавець, літературознавець. Д-р філософії (1901). Дійс. чл. НТШ (1935). Закін. Львів. ун-т (1894). Працював у Львів. академ. (1896–97, 1901–08) та Терноп. (1897–1901) г-зіях; 1908–29 – інспектор Галиц. крайової шкіл. ради, візитатор укр. шкіл. кураторії Львів. округи; водночас 1907–08 – ред. ж. «Учитель». Від 1945 – ст. викл. класич. філології Львів. ун-ту. Упорядкував 4 укр. читан­ки А. Крушельницького, разом із П. Мостовичем уклав підручник з лат. мови. Запровадив у г-зіях підручники з математики й фізики П. Огоновського та «Ка­­техизм і догматику» о. Л. Лужницького. Голова муз. т-ва «Боян» та клубу «Укр. бесіда». Листувався з І. Франком, який присвятив К. оповідання «Борис Граб». Автор статей із проблем педагогіки, філософії, класич. філології, літературознавства, а також рец., ювіл. мат. та некрологів, які публікував у ж. «Правда», «Зоря», «ЛНВ», г. «Діло», «Руслан», «Записках НТШ», аль­­манасі «Січ». Переклав укр. мовою кілька праць Ф. Паульзе­на: «Будучність гімназий (Уваги Фрід­ріха Паульзена)», «Партійна полїтика і мораль» (обидві – 1901), «Родинне життє (Гадки проф. д-ра Фрідріха Паульзена): Під розвагу руским “соколикам і паннам”» (1903), «Короткий огляд істориї німецких університетів» (1906; усі – Львів).

Пр.: Латинські інфінітиви на -ier // Зап. НТШ. 1901. Т. 39, кн. 1; Критична аналіза т. зв. Тукидидової Археольоґії // Там само. Т. 42, кн. 4; Социялїзм, етика і політика: Під розвагу «старшим і молодшим». Л., 1903; До питання про єство і ціну штуки // ЛНВ. 1903. Т. 22, кн. 5; Що то таке людске думанє. Л., 1906; Знанє фільозофії на Руси: критичні замітки // Діло. 1908. Ч. 84; На переломі віків. Л., 1908; З моїх сокільських споминів: на 40-літній ювілей українського «Сокола». Л., 1934.

Літ.: Ювілейна книга I української Академічної гімназії у Львові: На сторіччя першого укр. іспиту зрілости: 1878–1978. Філадельфія; Mюнхен, 1978; Кома­риця М. Копач Іван // Укр. журналістика в іменах. Л., 1999. Вип. 6; Нахлік Є., Нахлік О. В інтелектуальній орбіті Іва­­на Франка: Іван Копач // Укр. літературознавство. 2011. Вип. 74.

М. М. Комариця


Покликання на статтю