Василенко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Василенко Віктор Іванович

ВАСИЛÉНКО Віктор Іванович (31. 01(12. 02). 1839, с. Панське, Полтавщина, нині затоплене водами Кременчуц. водосховища – 24. 03(06. 04). 1914, м-ко Білики, нині смт Кобеляц. р-ну Полтав. обл.) – етнограф. Співпрацював із Пд.-Зх. відділом Рос. геогр. т-ва, у Полтав. земстві (1882–85). Досліджував побут, звичаї, екон. життя, звичаєве право, історію промислів і ремесел краю.

Пр.: Про спілки хліборобські // Рада. К., 1883. № 1; Кустарные промыслы сельских сословий Полтавской губернии. П., 1885; 1887. Вып. 1, 2; Местечко Опошня Зеньковского уезда Полтавской губернии: Статист.-экон. очерк. П., 1889; Земледелие по украинским народным воззрениям: Очерк // Журн. Полтав. с.-х. об-ва. П., 1893. Вып. 2, 3; Прядение и ткачество в Зеньковском и Миргородском уездах // Очерки кустарных промыслов Полтавской губернии. П., 1900; Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии // Сб. Харьков. истор.-филол. об-ва. 1902. Т. 13; Вжитки селянські на Полтавщині. С.-Петербург, 1906.

Літ.: Ханко В. Народознавець і дослідник кустарних промислів України // НТЕ. 1992. № 5–6; Його ж. Наукова спадщина Віктора Василенка // Архів. зб. на посвяту 90-річчю Полтав. вченої архів. комісії. П., 1993

.

В. М. Ханко


Покликання на статтю