Копеліович Олександр Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Копеліович Олександр Ілліч

КОПЕЛІО́ВИЧ Олександр Ілліч (12. 10. 1944, Харків – 12. 02. 2018, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (1997). Закін. Харків. політех. ін-т (1967). Відтоді працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1991 – пров. н. с. Досліджував електронні властивості металів та низьковимір. провідників. Розвинув теорію оптич. властивостей ме­­талів з урахуванням віртуал. між­зон. переходів; теорію динам. явищ у неоднорід. спін-поляри­зов. електрон. рідині; розробив теорію статич. скін-ефекту у ме­­­та­­лах при довіл. розсіюванні електронів на ме­жах зразка, а також теорію процесів імпульс. релаксації у двовимір. провід. системах.

Пр.: Низкотемпературная электро­про­водность чистых металлов // УФН. 1981. Т. 133; Kinetic properties of two-dimensional metal systems // Advances in Physics. 1987. Vol. 36 (спів­авт.); Elec­tron-electron collisions and a new hydro­dynamic effect in two-dimensional elec­tron gas // Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 74 (спів­авт.); Dynamics of a spin-polarized electron liquid: Spin oscillations with a low decay // Phys. Rev. B. 2006. Vol. 73; Spin field-effect transistor with electric control // J. Applied Physics. 2009. Vol. 105 (усі – спів­авт.).

О. М. Калиненко

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
О. М. Калиненко . Копеліович Олександр Ілліч // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3335 (дата звернення: 21.10.2021)