Копецький Чеслав Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Копецький Чеслав Васильович

КОПЕ́ЦЬКИЙ Чеслав Васильович (01. 03. 1932, с. Носиківка Шаргород. р-ну Вінн. обл. – 27. 01. 1988, Москва) – фахівець у галузі металознавства та технології високочистих металів та сплавів, оброблення неорганічних матеріалів. Д-р тех. н. (1974), проф. (1974), чл.-кор. АН СРСР (1979). Держ. премія СРСР (1968, 1983). Закін. Моск. ін-т сталі і сплавів (1954). Відтоді працював на По­­дол. мех. з-ді (Моск. обл.). 1957–66 – в Ін-ті металургії АН СРСР (Москва): 1963–66 – заст. дир. з наук. роботи; 1966–83 – в Ін-ті фізики твердого тіла АН СРСР: 1966–83 – заст. дир. з наук. ро­­боти, 1969–83 – кер. групи струк­­тури та властивостей метал. кристалів; 1984–88 – дир.-орга­нізатор Ін-ту проблем технології мікроелектроніки і особливо чистих матеріалів АН СРСР (оби­два – м. Черноголовка Моск. обл.); водночас від 1978 – проф., 1980–87 – зав. каф. металографії Моск. ін-ту сталі і сплавів. Осн. дослідж. присвячені розробленню методів отримання та вивченню високочистих металів і сплавів, вивченню фізики та хімії поверхні металів і спла­­вів, зокрема міжзерен. границь, створенню технології тугоплав. металів і сплавів. Розробив метод електронно-променевого зон­­ного плавлення тугоплав. металів високої чистоти. Сформулю­вав осн. структурні принципи тех­­нології оброблення тугоплавких металів з об'ємно центрованою кубіч. решіткою. Експеримен­таль­но встановив осн. властивості міжзерен. великокут. границь зерен у високочистих металах, виявив ефекти відривання границі від домішок, безактивац. руху границь. Розробив методи контролю структури, матеріали та технол. процеси, які викорис­товують у мікро­електроніці.

Пр.: Структура и свойства тугоплав­ких металлов. Москва, 1974; Влияние величины зерна аустенита на механические свойства хромоникелевых кон­­струкционных сталей // Физика и химия обработки материалов. 1976. № 6; Рекристаллизация металлических ма­­териалов: Учеб. Москва, 1982; Грани­цы зерен в чистых металлах с кубичес­кой решеткой // Поверхность. 1984. № 2; Термодинамика и кинетика границ зе­­рен в металлах. Москва, 1986; Границы зерен в чистых материалах. Москва, 1987 (усі – спів­авт.).

Р. Л. Васильєва


Покликання на статтю