Копєйчиков Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Копєйчиков Володимир Володимирович

КОПЄ́ЙЧИКОВ Володимир Володимирович (17. 11. 1923, Харків – 09. 06. 2002, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1969), проф. (1972), акад. АПрНУ (1993). Засл. діяч н. і т. України (1993). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1996). Учас­ник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Харків. юрид. ін-т (1948), де й працював 1952–71; у 1971–78 – проф. каф. теорії дер­­жави і права Київ. ун-ту; 1978–83 – ст. н. с. Ін-ту держави і права АН СРСР (Москва); від 1983 – проф. каф. теорії держави та пра­­ва Нац. академії внутр. справ (Київ). Досліджував проблеми конституц. процесу, теорій прав людини, самоврядування.

Пр.: Правовые акты местных органов государственной власти и управления. Москва, 1956; Конституция раз­витого социализма: теоретические ос­­новы, сущность, функции. К., 1979; Права человека: мифы и реальность. К., 1987; Народовластие и личность. К., 1991; Основи конституційного права України: Підруч. К., 1997 (спів­авт.); За­­гальна теорія держави і права: Навч. посіб. К., 1997 (спів­авт.).

О. М. Джужа

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю