Вендт Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Вендт Володимир Петрович

ВЕНДТ Володимир Петрович (17 (30). 11. 1906, м. Кременчук, нині Полтав. обл. – 29. 11. 1993, Київ) – фахівець у галузі хімії та біохімії вітамінів. Д-р біол. н. (1962), проф. (1969). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Одес. хім.-фармацевт. ін-т (1930). Працював у Харків. ін-ті гігієни праці і профес. захворювань (1930–38), Військ.-госп. академії (1938– 41), Ін-ті біохімії АН УРСР (Київ, 1946–83): ст. н. с., від 1963 – зав. лаб., від 1966 – зав. відділ. фотобіохімії, 1977–80 – відділ. біохімії стеринів; за сумісн. 1946–60 – зав. лаб. промсанхімії Київ. ін-ту гігієни праці і профес. захворювань. Досліджував утворення актив. форм вітаміну D3 в шкірі тварин під дією ультрафіолет. променів, розробив методи одержання штучних білково-вітамін. комплексів на основі казеїну або ін. білків, і вітамінів D2, D3, каротину та вітаміну Е, технологію пром. вироб-ва вітаміну D3 та препаратів на його основі.

Пр.: О применении новых источников ультрафиолетового излучения для фотохимического превращения 7-дегидрохолестерина в витамин Д3 // Витамины. 1958. Вып. 3; Влия-ние искусственного комплекса витамина D2 с белком на течение рахита у детей // Там само (співавт.); Обменно-активные формы витамина D // Там само. 1971. Вып. 6; Видеин-3 – новый антирахитический препарат холекальциферола, его свойства и применение для профилактики и лечения рахита у детей. К., 1974; Біосинтез холестерину та його попередників і регуляція цього процесу в організмі людини і тварин // Вісн. АН УРСР. 1978. № 12 (співавт.); Антирахитические факторы эндогенного и экзогенного происхождения // Биохимия животных и человека. 1979. № 3.

Р. П. Морозова

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Р. П. Морозова . Вендт Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33432 (дата звернення: 25.07.2021)