Венчурний капітал — Енциклопедія Сучасної України

Венчурний капітал

ВЕ́НЧУРНИЙ КАПІТА́Л – специфічна ризикова форма прямого інвестування в акціонерний капітал компаній, які, перебуваючи на початкових стадіях розвитку, демонструють швидке економічне зростання за рахунок розроблення та практичного використання оригінальних новаторських ідей. Типовими об'єктами інвестицій В. к. є новоствор. технол. орієнтовані компанії малого бізнесу, які на сучас. етапі НТП є найефективнішим механізмом генерації та адаптації інновац. ідей до вимог практики, однак, з огляду на притаман. їм високий рівень ризику підприємн. діяльності, мають обмежений доступ до традиц. джерел фінанс. ресурсів. Осн. маса В. к. (до 75 %) інвестується через фонди В. к., ресурси яких формуються за рахунок акумуляції внесків пенсій. фондів, страхових компаній, банків, приват. осіб тощо. Управляють діяльністю цих фондів спеціалізов. профес. фірми. Фонди В. к. сприяють мінімізації ризику окремих інвесторів і забезпечують високий рівень доходності інвестицій через диверсифікацію портфелю і кваліфіков. підхід до відбору та супроводження потенційно високоприбутк. ризикових проектів. Пропозиція В. к. представлена також спец. підрозділами великих пром. корпорацій і неформал. інвесторами В. к. Характерні риси інвестицій В. к. – відсутність вимог до реципієнта капіталу щодо надання застави або будь-яких гарантій повернення інвестицій; ретел. відбір об'єкта інвестування з кількох сотень претендентів; роль особистого чинника при відборі проекту; надання додатк. послуг для зростання ринк. вартості компанії; орієнтація на доход від інвестицій у довгострок. перспективі у вигляді приросту ринк. вартості пакету акцій. Макроекон. роль В. к. полягає у активізації інновац. процесів і прискоренні структур. трансформацій економіки шляхом сприяння реалізації перспектив. високотехнол. проектів. За підтримки В. к. відбулася реалізація ключ. інновацій у сфері мікроелектроніки, обчислюв. техніки біотехнології та ін. наукоєм. галузях.

1958 Конгрес США прийняв Програму інвестиц. підтримки малого бізнесу, згідно з якою новоствор. компаніям, які демонструють тенденції до зростання, відкрито доступ до держ. фінанс. ресурсів за умов одночас. залучення коштів із приват. джерел. Фінанс. потоки Програми проходили через приватні інвестиц. компанії малого бізнесу, які, беручи на себе обов'язки щодо здійснення обмеж. видів інвестування, отримували держ. субсидії, випускаючи в обіг облігації, гарантов. Адміністрацією малого бізнесу США. Капіталовкладення у нові, швидко зростаючі компанії малого бізнесу виявилося прибутк. справою, і з часом, поряд із приват. інвестиц. компаніями малого бізнесу, почали створюватись незалежні приватні венчурні компанії – прообрази сучас. ін-тів В. к.

Літ.: Гулькин П. Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: Теория и десятилетие практики. С.-Петербург, 2003.

І. С. Кузнецова


Покликання на статтю