Копилов Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Копилов Володимир Олександрович

КОПИЛО́В Володимир Олександрович (23. 11. 1952, м. Дзержинськ Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2011), проф. (2012). Закін. Моск. ун-т (1979). Відтоді працює у Нац. аерокос­міч. ун-ті «Харків. авіац. ін-т»: від 1991 – зав. каф. політології та історії, від 1999 – декан гуманітар. ф-ту. Наук. дослідження: філософія влади і пошук її нових форм, історія філософії, соц. гетерогенність.

Пр.: Elites in Transition. Opladen, 1997 (спів­авт.); Форми влади – пошук концептуальних засад розуміння // Актуал. філос. та культурол. пробл. сучасності: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 21; Влада і знання: генезис ідеї епістемократії. Х., 2009; Университеты и власть: ретроспективная рефлексия отечес­твенного опыта формирования университетской автономии // Гуманітар. часопис: Зб. наук. пр. Х., 2011.

Т. П. Цепляєва


Покликання на статтю