Веремеєнко Кузьма Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Веремеєнко Кузьма Микитович

ВЕРЕМЕ́ЄНКО Кузьма Микитович (14. 11. 1921, с. Любечанинів, нині Козелец. р-ну Черніг. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (1965), проф. (1967). Засл. діяч н. УРСР (1989). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1975). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1987). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. мед. стоматол. ін-т (1951). Працював у Ін-ті біохімії АН УРСР (Київ, 1951–54), у Київ. мед. ін-ті (1954–61); зав. лаб. біохімії (1961–92), від 1992 – гол. н. с. Ін-ту отоларингології АМНУ (Київ). Наук. дослідж. – проблеми мед. біохімії та біохім. генетики. Засн. наук. напряму – ензимотерапії. Під його кер-вом створені лікув. препарати протеолітич. ферментів. Вивчає протеоліз і механізми його контролю в нормі і при патології; калікреїн-кінінову систему, її роль у патогенезі різних захворювань; значення протеолітич. ферментів специфіч. дії в інвазії та метастазуванні злоякіс. пухлин гортані.

Пр.: Протеолитические ферменты поджелудочной железы и их применение в клинике. К., 1967; Ферменты протеолиза и их ингибиторы в медицинской практике. К., 1971; Кининовая система. К., 1977; Ферменты в оториноларингологии. К., 1980; Протеолиз в норме и при патологии. К., 1988 (співавт.); Клинические проблемы фибринолиза. К., 1993 (співавт.); Роль протеолиза в инвазии и метастазировании злокачественных опухолей // Журн. АМНУ. 2002. Т. 8, № 2.

Літ.: Виленский Ю. Огонь на себя: Повесть о Кузьме Веремеенко. К., 2002.

Я. В. Білик

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Я. В. Білик . Веремеєнко Кузьма Микитович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33529 (дата звернення: 25.07.2021)