Копилов Кирило В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Копилов Кирило В’ячеславович

КО́ПИЛОВ Кирило В'ячеславович (07. 11. 1972, Львів) – вчений-генетик. Син В'ячеслава, чоловік Катерини Копилових. Д-р с.-г. н. (2011). Закін. Львів. академію вет. медицини (1997). Працював вет. лікарем. Від 2002 – в Ін-ті аг­роекології та біотехнології УААН (Київ): 2004–06 – зав. сектору ДНК-технологій, 2006–07 – заст. дир. з наук. маркетингу та вироб. діяльності; від 2007 – в Ін-ті роз­ведення і генетики тварин НААНУ (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл.): 2008–12 та від 2013 – зав. відділу генетики, 2012 – дир. Вивчає молекулярно-генет. механізми формування генет. струк­тури різних видів ссавців; упроваджує молекулярно-генет. ме­тоди у селекц.-племінну роботу.

Пр.: Особенности распределения инвертных повторов микросателлитных локусов (ISSR-PCR) у представителей Ungulata и Delphinidae // Доп. НАНУ. 2005. № 9 (співавт.); Сучасні методи ДНК-аналізу в селекційно-племінній роботі // Розведення і генетика тварин: Міжвід. темат. наук. зб. К., 2009. Вип. 43; Стан та перспективи використання генотипового маркування в селекції тварин // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2010. Т. 8, № 1; Молекулярно-генетичні та біотехноло­гічні дослідження в галузі тваринництва. К., 2013 (співавт.).

С. І. Ковтун


Покликання на статтю