Вериго Олександр Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Вериго Олександр Андрійович

ВЕРИ́ГО Олександр Андрійович 05(17). 12. 1837, побл. м. Вітебськ, нині Білорусь – 13(26). 03. 1905, Одеса) – хімік-органік. Д-р хімії (1871), проф. (1873). Держ. нагороди. Закін. С.-Петербур. ун-т (1860). Працював у приват. лаб. М. Соколова та В. Енгельгардта, 1862– 66 – у лаб. А. Штреккера в Тюбінґені та І. Віслінценуса в Цюриху. Проводив дослідж. хімії азосполук. 1865–96 працював у Новорос. ун-ті (Одеса): від 1873 – ординар. проф. хімії, декан фіз.-мат. ф-ту, від 1891 – засл. проф. Вивчав пряме приєднання брому до азобензиду і продукти цієї реакції; синтез і властивості жирних кислот – гліцеринової, яблуч., фумарової. Розробив препаратив. метод отримання азосполук на основі нітросполук. У співавт. добув дихлоропропіонову кислоту при дії пентахлориду фосфору на гліцеринову кислоту і, діючи на неї гідроксидом барію, перетворив її на хлороакрилову, яка, взаємодіючи з ціанідом калію, дає внаслідок омилення продуктів реакції неактивну яблучну і фумарову кислоти. Досліджував також цілющі грязі одес. лиманів. Організував в Одесі 1880 і очолював (до 1896) першу в Рос. імперії лаб. дослідж. харч. речовин, а 1896 – Центр. лаб. Мін-ва фінансів для потреб винної монополії, де проводив дослідж. денатурованого спирту для тех. цілей.

Пр.: Исследование над азобензидом и его гомологами. 1866; О реакциях прямого присоединения к группе азобензида. 1871; Исследование одесских целебных лиманов и грязей. 1880; О влиянии микроорганизмов на образование лиманной грязи. 1887; Анализ воды и грязи Будакского соленого лимана: (Извлеч. из отчета об экскурсии комиссии Одес. бальнеол. об-ва в Будаки). 1888; Молоко чахоточных коров. 1891; Определение сивушного масла в ректифицированных спиртах посредством салицилового ангидрида. 1903; усі – Одеса.

Літ.: Меликов П. Александр Андреевич Вериго // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1905. Т. 37, вып. 5; Степанова О. С. Александр Андреевич Вериго // УХЖ. 1956. Т. 24, вып. 1; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Л. П. Березіна

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Л. П. Березіна . Вериго Олександр Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33584 (дата звернення: 17.09.2021)