Копилова Катерина В’ячеславівна — Енциклопедія Сучасної України

Копилова Катерина В’ячеславівна

КО́ПИЛОВА Катерина В'ячеславівна (30. 06. 1977, смт Гвардійське Сімфероп. р-ну, нині АР Крим) – вчений-генетик. Дочка В. Іванченка, дру­жина К. Копилова. Д-р с.-г. н. (2012). Закін. Таврій. ун-т (Сімферополь, 2001). Від 2004 працювала в Ін-ті агроекології та біотехнології УААН (Київ): 2007 – зав. лаб. моніторингу агробіоресурсів; від 2007 – зав. лаб. генетики Ін-ту розведення і генетики тварин НААНУ (с. Чубин­ське Бориспіл. р-ну Київ. обл.). Вивчає питання застосування різних типів молекулярно-генет. маркерів у системі збереження біорізноманіття.

Пр.: Нуклеотидная эволюция хозяй­­ственно-ценных генов на примере кап­па-казеина // Доп. НАНУ. 2002. № 10 (співавт.); Новітні генетико-біотехнологічні методи у тваринництві Украї­ни // ВАН. 2007. № 11 (співавт.); Гене­тична структура бугаїв різних порід ве­­ликої рогатої худоби за ISSR-марке­­рами // Там само. 2012. № 1; Молеку­­лярно-генетичні та біотехнологічні до­­слідження в галузі тваринництва. К., 2013 (співавт.).

С. І. Ковтун


Покликання на статтю