Копистянський Адріан Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Копистянський Адріан Володимирович

КОПИСТЯ́НСЬКИЙ Адріан Володимирович (05. 08. 1883, с. Хлиплі, нині Мостис. р-ну Львів. обл. – 20. 01. 1938, Львів) – педагог, історик. Д-р філософії (1908). Закін. у Львові г-зію та ун-т. До 1914 викладав історію й географію у Станіславі (нині Іва­но-Франківськ) і Коломиї (нині Івано-Фр. обл.). 1915–21 мешкав у Росії, 1918–19 служив у органах освіти уряду адмірала О. Кол­чака. Брав участь у формуванні Карпаторусин. полку, який воював проти більшовиків. Повер­нувшись у Галичину, знову викладав у г-зії в Стані­славі, згодом – у Львові. В 1920–30-х рр. був актив. чл. москвофіл. орг-цій, зокрема Ставропігій. ін-ту; де­який час очолював Т-во ім. М. Кач­­ковського. Наук. праці, що відзначаються широкою джерел. базою та аргументованістю, при­свяч. історії Галичини 17–19 ст., яку він трактував з відповід. ідей­но-теор. позицій. Опублікував ви­важену статтю про істор. кон­­цеп­цію М. Грушевського.

Пр.: Michał Zygmuntowicz książę litew­ski. Lwów, 1906; Оповідання з істориї Австрийско-Угорскої держави в звязи з всесьвітною істориєю. Коломия, 1914; Возможно ли отделенiе Украины отъ Россiи. Ростовъ на Дону, 1917; Истори­ческие труды И. И. Шараневича. Л., 1930; История Руси. Ч. 1–3. Л., 1931–33; Историческій очеркъ сооруженія Ставропигійской Успенской церкви во Львове // Временникъ: Научно-лит. зап. Львов. Ставропигіона. Л., 1931; Sche­mat historii ruskej w teoretycznem i prak­tycznem ujęciu prof. Michała Hruszew­skiego // Ziemia Czerwieńska. Lwów, 1935. T. 1; Дополнения к материалам, относящимся к истории Львовского став­ро­пигиона в XVIII в. // Сб. в память 350-ле­тия Львов. ставропигиона. Л., 1937. Ч. 2.

Літ.: Луцык Р. Я. Доктор Адриан Ко­пыстянский // Календарь Общества им. М. Качковского на 1939 г. Л., 1938.

П. З. Гуцал


Покликання на статтю