Копит Микола Харламович — Енциклопедія Сучасної України

Копит Микола Харламович

КО́ПИТ Микола Харламович (01. 01. 1947, с. Бармашове Жовтн. р-ну Микол. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1996). Закін. Микол. пед. ін-т (1968). Від 1973 – в Одес. ун-ті: від 1980 – заст. декана фіз. ф-ту з наук. ро­боти, від 1986 – зав. н.-д. секто­ру, від 1989 – проблем. лаб. фі­зики аеродисперс. систем. Наук. дослідження: мех.-хім. та електрич­ні процеси в аерозол. системах; горіння палив у дисперс. вигляді, оптим. умови їх спалення та інгі­бування; властивості нанострук­тур. матеріалів, наносистем, на­норозмір. плівк. композицій.

Пр.: Горение больших объемов дис­пергированных топлив и эволюция их продуктов в свободной атмосфере // Физика горения и взрыва. 1989. № 3; The influence of inhibitors and promoters on the burning of some dropvapour hyd­rocarbon with different dispersion sys­tems // J. Aerosol Science. 1991. Vol. 22, № 1; Generation of fine aerosol as a dispersion of unstable fusion film of ab­lating meteoroid // Там само. 1994. Vol. 25, № 7; Experimental research of thermo­emission charging of metal particles // Uk­rainian J. Physics. 2008. № 11; For­mation of ionized condensed disperse phase around a high-temperature metal particle // Modern Problems of Chemical and Radiation Physics. Moscow, 2009 (усі – спів­авт.).

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. В. Калінчак

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю