Копитко Богдан Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Копитко Богдан Іванович

КОПИ́ТКО Богдан Іванович (09. 05. 1954, с. Гориславичі Мостис. р-ну Львів. обл.) – математик. Брат В. Копит­ка. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (2004). Закін. Львів. ун-т (1976), де й працює відтоді (з перервою): від 2003 – зав. каф. вищої математики. 1996–97 – пров. н. с. Ін-ту приклад. проблем механіки і математики НАНУ (Львів); 1997–2000 – зав. каф. інформ. систем у менеджменті Львів. ін-ту менеджменту; 2000–03 – проф. каф. математики і статистики Львів. банків. ін-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорій дифу­зій. процесів і диференціал. рів­нянь з частин. похідними парабол. типу. Розв'язав парабол. кра­йову задачу (задачу спряження) з крайовим оператором типу Вентцеля, для якої не виконується умова суміс. накривання.

Пр.: Напівгрупи операторів, що описують дифузійний процес в області із загальними граничними умовами // Доп. НАНУ. Математика. 1995. № 9; An application of the potential method for construction a diffusion process in a do­main with the Wentsel boundary condi­tion // Theory of Probability and Mathema­tical Statistics. 1999. № 59; Multidimen­tional model of diffusion process with mem­brana whose properties are dis­cri­bed by a general Wentzel boundary con­dition // Theory of Stochastic Processes. 2006. Vol. 12, № 1–2 (спів­авт.); The Brow­nian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector // Там само. 2008. Vol. 14, № 2 (спів­авт.); The problem of pasting together two diffusion processes and classical potentials // Там само. 2009. Vol. 15, № 2 (спів­авт.).

М. І. Портенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Портенко . Копитко Богдан Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3374 (дата звернення: 23.10.2021)