Копитко Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Копитко Василь Іванович

КОПИ́ТКО Василь Іванович (24. 09. 1950, с. Радохинці Мостис. р-ну Львів. обл.) – економіст. Брат Б. Копитка. Д-р екон. н. (2006), проф. (2007). Закін. Харків. ін-т інж. за­лізнич. транс­порту (1978). Пра­цював у Львів. гідрометобсерваторії (1979–84); на виборній (1984–86) і парт. (1986–91) роботах, підпр-ві АПК (1991–96); від 1996 – зав. каф. гуманітар. дисциплін, від 2007 – декан ф-ту Львів. філії Дніпроп. ун-ту заліз­нич. транс­порту. Досліджує про­блеми регіон. економіки й економіки транс­порту.

Пр.: Реформування та регулювання економіки регіонального агропромислового комплексу. Л., 2005; Особливості розвитку переробних підприємств у регіонах України // Економіка пром-сті України: Зб. наук. пр. К., 2006; Проблеми реформування залізничного транс­порту України // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транс­порту. 2007. Вип. 17; Маркетинго-логістичне забезпечення розвитку інфраструктури ринку транс­портних послуг // Там само. 2009. Вип. 26; Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транс­порті // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2009. № 649.

Ю. С. Бараш


Покликання на статтю