Копитко Петро Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Копитко Петро Григорович

КОПИ́ТКО Петро Григорович (12. 03. 1939, с. Долиняни Мурованокуриловец. р-ну Вінн. обл.) – вчений-агрохімік, фахівець у галузі пло­дівництва. Д-р с.-г. н. (1986), проф. (1989). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1963), де відтоді й працює (нині ун-т садівництва): від 1987 – проф. каф. заг. землеробства та зав. лаб. оптимізації родючості ґрунту в плодоягід. насадженнях, водночас 1989–2001 – проректор з навч. роботи, 2002–08 – ректор. Президент Укр. т-ва ґрунтознав­ців і агрохіміків (1998–2002). Гол. ред. «Вісника Уманського дер­жавного аграрного універси­тету» (2003–08). Наук. дослідження: мінерал. живлення плодоягід. культур, оптимізація родючості ґрунту в плодоягід. насадженнях, процеси ґрунтоутворення в дов­готривалих садових агробіоце­­нозах. Обґрунтував оптимал. до­­зи добрив для плод. насаджень за­лежно від продуктивно­­сті, ґрунт.-клімат. умов вирощування і сис­тем утримання міжрядь.

Пр.: Содержание почвы и удобрение в интенсивных садах. Москва, 1983; Запорука успіху – концентрація і передова технологія садівництва. К., 1983; Удобрення садів. К., 1984; 1991; Організація і функціонування фермерських господарств: Навч. посіб. К., 2002; Сівозміни лісостепової зони. Умань, 2007; Основы опытного дела в растениеводстве: Учеб. пособ. Москва, 2009 (усі – спів­авт.).

О. П. Гарбар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Гарбар . Копитко Петро Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3377 (дата звернення: 22.10.2021)