Веселовський Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Веселовський Олександр Миколайович

ВЕСЕЛО́ВСЬКИЙ Олександр Миколайович (Веселовский Александр Николаевич; 04(16). 02. 1838, Москва – 10(23). 10. 1906, С.-Петербург) – російський літературознавець, фольклорист та етнограф. Акад. С.-Петербур. АН (1881). Закін. Моск. ун-т (1859). У 1862 відрядж. за кордон (ун-ти Зх. Європи) для профес. удосконалення; від 1870 – у С.-Петербур. ун-ті: доц., від 1872 – проф. каф. заг. літ-ри; від 1901 – зав. відділ. рос. мови та словесності С.-Петербур. АН. Представник порівнял.-істор. методу в літературознавстві. Заклав наук. основи історії світ. літ-ри у працях: про італ. Відродження («Вилла Альберти. Новые материалы для характеристики литературного и общественного перелома в итальянской жизни XVI–XV столетия», Москва, 1870; дослідж. про Дж. Боккачо, Ф. Петрарку, А. Данте); про середньовіч. літ-ру і фольклор (доктор. дис. «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине: Из истории лит. общения Востока и Запада», С.-Петербург, 1872; «Из истории романа и повести», вып. 1–2, С.-Петербург, 1886–88); про рос. класичну літ-ру. Досліджуючи витоки християн. міфотворчості, визначив внесок Візантії та Київ. Русі у розвиток літ-ри європ. середньовіччя. В. – засн. істор. поетики: виділив синкретизм, хор. початок, зв'язок з нац. звичаями первіс. поезії; показав розвиток її гол. родів – епосу, лірики, драми («Три главы из исторической поэтики», С.-Петербург, 1899 та ін.). Дослідив форми поет. мови і стилю (епітет, метафора, символ, епіч. повтори, психол. паралелізм). Часто звертався до пам'яток давнього письменства та фольклору України («Разыскания в области русского духовного стиха», вып. 1–6, С.-Петербург, 1879–91). На матеріалі укр. фольклору 19 ст. реконструював ранню пд.-рус. версію билин. епосу («Южнорусские былины» // «Тр. отделения рус. языка и словесности», С.-Петербург, 1881, т. 22, № 2; С.-Петербург, 1884, т. 36, № 3). Автор рецензій на фольклорист. праці В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Чубинського. Листувався з І. Франком.

Пр.: Опыт по истории развития христианской легенды // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1875. Ч. 178,179; 1876. Ч. 183–185; 1877. Ч. 191; Из истории эпитета. С.-Петербург, 1895; Собрание сочинений. Т. 1–5. С.-Петербург, 1908–15; т. 6, 8, 16. Петроград; Ленинград; Москва, 1919–38; Избранные статьи. Ленинград, 1939; Историческая поэтика. Ленинград, 1940; Неизданная глава из «Исторической поэтики». А. Н. Веселовского // Рус. лит-ра. 1959. № 2, 3.

Літ.: Білецький О. І. Олександр Веселовський: До сторіччя з дня народження // Комуніст. 1938, 17 лют.; Горский И. К. Александр Веселовский и современность. Москва, 1975; Сухих С. И. Историческая поэтика А. Н. Веселовского: Из лекций по истории рус. литературоведения. Нижний Новгород, 2001.

Л. Г. Пономар


Покликання на статтю