Копитов Віктор Филимонович — Енциклопедія Сучасної України

Копитов Віктор Филимонович

КОПИ́ТОВ Віктор Филимонович (21. 11. 1906, м. Курган, Росія – 22. 03. 1990, Київ) – фахівець у галузi га­зотехніки, металургiйної тепло­технiки та промислових печей. Д-р тех. н. (1954), проф. (1957), акад. АН УРСР (1967). Засл. діяч н. УРСР (1981). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Урал. полiтех. iн-т (Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ; 1930). Працював 1930–32 у Свердлов. теплотех. ін-ті; 1932–50 – зав. лаб. пром. печей Центр. НДІ технології і машинобудуван­ня (Москва); водночас 1948–50 викладав у Моск. вищому тех. уч-щі ім. М. Баумана. Під час 2-ї світ. вій­ни брав участь в орг-ції інж. забезпечення випуску оборон. продукції в умовах обмежених сировин. і енергет. ресур­сів на з-дах Уралу та Сибіру. За­й­мався реалізацією методу прискореного нагрівання снаряд. заготовок штампування та безокис. нагрівання виробів для боє­припасів, переведенням нагрівал. печей на місц. паливо тощо. 1950–52 – заст. дир., 1952–85 – дир., водночас 1950–88 – зав. відділу газових пром. печей, 1988–90 – радник дир. Iн-ту газу АН УРСР (Київ). Наук. дослідження: газифiкація палива, тео­рiя його спалювання; теплообмiн у печах; створення пром. печей швидкiс. нагрiвання металу, гене­раторiв контрольов. газових се­редовищ; захист повiтр. басейну вiд забруднення. Керував роз­робленням і впровадженням у пром-сть нових технол. процесів: інфрачервоне газове сушін­ня лакофарб. покриттів, опалювання цехів і сушіння будівель продуктами спалювання газу, місц. газового нагрівання при наплавленні металург. устаткування тощо. Ініціював проведен­ня дослідж. щодо ефектив. використання природ. газу в нар. госп-ві; розробляв енергоощад­ні технології з використанням природ. газу. Гол. ред. ж. «Химическая технология» (1971–82).

Пр.: Безокислительный нагрев стали. Москва, 1947; Механизированные куз­нечные печи. К.; Москва, 1952 (перекл. китай. мовою, Пекін, 1957); Нагрев ста­ли в печах. Москва, 1955 (перекл. китай. мовою, Пекін, 1957); Новые методы га­зового нагрева. Москва, 1961; Пути ис­пользования природного газа. Москва, 1971; Повітряний басейн і захист його від забруднення. К., 1975; Экономия топ­лива. Москва, 1983.

Літ.: Виктор Филимонович Копытов: Биобиблиогр. указ. К., 1986.

Б. К. Ільєнко


Покликання на статтю