Копитчук Микола Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Копитчук Микола Борисович

КОПИТЧУ́К Микола Борисович (02. 01. 1947, с. Стара Мурафа Шаргород. р-ну Вінн. обл.) – фахівець у галузі інформатики. Д-р тех. н. (2003), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2006). Закін. Одес. політех. ін-т (1969). Працював відтоді інж. ОКБ засобів вимірювання маси (Одеса); 1974–76 і від 1988 – в Одес. політех. ун-ті: від 1992 – зав. каф. комп'ютер. інтелект. систем, від 1998 – декан ф-ту автоматики та обчислюв. техніки, від 2000 – дир. Ін-ту ком­п'ютер. систем, від 2003 – проректор з наук. роботи. Водночас від 1976 – в Одес. філії Київ. ПКБ АСК: зав. сектору, від 1978 – гол. інж., від 2003 – дир. Розробник і кер. впровадження у серійне вироб-во цифр. вимірюв. прила­дів для тензометрії, а також проектів систем керування для чорної металургії, атом. енерге­тики та паливно-енергет. комплексу. Очолюваний К. колектив брав участь у розробленні програм. забезпечення назем. ком­плексу косміч. системи «Буран» (1983–88).

Пр.: Весы, весовые дозаторы, сис­темы взвешивания и дозирования: В 2 кн. Кн. 1. О., 2001 (спів­авт.); Информационная модель управляющих ин­формационных систем: термины и определения // Тр. Одес. политех. ун-та. 2002. Вып. 2(18); Автоматизированная система контроля напряжений в армоканатах защитной оболочки ядерных реакторов // Ядер. и радиац. безопас­ность. 2003. № 1; Определение экстре­мальных характеристик тяговых двигателей мобильных объектов // Вісн. Черкас. технол. ун-ту. 2008. Вип. 3 (спів­авт.); Формирование эталонной моде­ли динамического объекта при синтезе самонастраивающихся систем управления // Електромашинобудування та електрообладнання. 2008. Вип. 71 (спів­авт.); Деінтерлейсинг відеосигналу у системах промислового розпізнавання // Там само. 2009. Вип. 72 (спів­авт.).

Літ.: История Одесского политехни­ческого в очерках. О., 2003.

С. А. Нестеренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. А. Нестеренко . Копитчук Микола Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3381 (дата звернення: 26.10.2021)