Ветштейн Віл Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Ветштейн Віл Юхимович

ВЕТШТЕ́ЙН Віл Юхимович (05. 05. 1925, Київ) – геохімік. Канд. тех. н. (1968), д-р геол.-мінерал. н. (1985). Закін. Всесоюз. заоч. Моск. енергет. ін-т (1954). У 1941–55 працював на вироб-ві та займався викладац. діяльністю. Від 1955 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Дніпропетровськ); від 1974 – ст. н. с., 1986–92 – пров. н. с. Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (Київ). Від 1992 – в Ізраїлі. Вивчав зв'язок водонос. горизонтів, ізотоп. склад кисню та водню у підзем. і атмосфер. водах, практич. метод. застосування результатів ізотоп. дослідж. для пошуків родовищ нафти і газу.

Пр.: Изотопный состав водорода и кислорода магматических газов и их конденсатов Большого трещинного толбачинского извержения // Вулканология и сейсмология. 1981. № 3 (співавт.); Изотопы кислорода и водорода природных вод СССР. Ленинград, 1982; Изотопный, минеральный и химический состав целебных вод курорта Хмельник в связи с проблемой их генезиса // ГР. 1985. № 3 (співавт.); Прогнозирование нефтегазоносных подушек по данным изотопного состава подземных вод // Методика прогнозирования нефтегазоносности ловушек. К., 1986 (співавт.).

І. В. Кураєва


Покликання на статтю