Копич Іван Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Копич Іван Михайлович

КО́ПИЧ Іван Михайлович (01. 01. 1950, с. Жулин Стрий. р-ну Львів. обл. – 03. 04. 2014, Львів) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1982), проф. (1997). Закін. Львів. ун-т (1973). Працював 1978–81 в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (Київ); 1981–84 – у Львів. відділ. Ін-ту теор. фізики АН УРСР; від 1984 – у Львів. комерц. акаде­мії: 1993–95 – проректор з навч. роботи, 1995–2007 – 1-й прорек­тор, від 2007 – ректор, водночас від 2004 – зав. каф. екон. прогно­зування та ризику. Основні напрями наук. досліджень: матем. методи в економіці, статист. моделювання та прогнозування.

Пр.: Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики: Навч. посіб. 1997; Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики: Теорія і прак­тикум: Навч. посіб. 2001 (спів­авт.); Ринкові економічні системи: Пробл. становлення, функціон. структуризації і типологізації. 2001 (спів­авт.); Економет­рія: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); Матема­тичне програмування: Підруч. 2009 (спів­авт.); Математичні моделі в менеджмен­ті та маркетингу: Навч. посіб. 2010 (спів­авт.); усі – Львів.

Літ.: Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття. Л., 2019.

С. Д. Гелей


Покликання на статтю