Копичинський музей театрального мистецтво Тернопільщини — Енциклопедія Сучасної України

Копичинський музей театрального мистецтво Тернопільщини

КОПИ́ЧИНСЬКИЙ МУЗЕ́Й ТЕАТРА́ЛЬНОГО МИСТЕ́ЦТВА ТЕРНО́ПІЛЬЩИНИ Створ. 1968 О. Савкою (1-й дир.) на громад. засадах як Музей Ко­пичин. нар. драм. театру (Гусятин. р-н Терноп. обл.), від 1986 – сучас­на назва. 1991–2002 – від­діл Терноп. обл. крає­знав. музею, від 2009 підпорядк. Гусятин. райраді. Займається н.-д., експозиц., лекцій., виставковою, науково-освіт. діяльністю. Експозицію розміщено у 7-ми залах заг. пл. 300 м2. Осн. фонд – бл. 6000, допоміжний – бл. 1000 од. зберігання. Представлено зібр. рідкіс. експонатів, пов'яза­них з історією укр. театру і культури у Зх. Україні, зокрема на Тер­нопільщині і в Копичинцях: фотографії драм. гуртків, що діяли при Копичин. відділ. т-ва «Рідна шко­ла», читальні т-ва «Просвіта» у 1920-і рр.; акторів театру «Русь­ка бесіда» (Львів), світлини і до­кументи акторів Терноп. драм. театру ім. Т. Шевченка періоду 2-ї світ. вій­ни, афіші, програми до вистав перших повоєн. сезонів. Значний інтерес становлять ма­теріали з архіву опер. співака К. Чічки-Андрієнка; світлини і матеріали актрис М. Сафіян-Ло­зинської (знялася у 1-й на тер. Галичини укр. худож. повнометраж. стрічці «До добра і краси», 1937, реж. Ю. Дорош) та Г. Голець; співачки Є. Лясовської, дру­жини укр. тенора М. Старицько­го; журналістки і громад. діячки О. Соневицької. Частину фондів складає колекція скульптури, графіки, живопису. В експозиції – картини художників Тернопільщини, колекція робіт кераміки Аки Перейми-Клим. Серед унікал. експонатів – фото та фонозаписи Й. Гірняка та О. Добровольської, К. Чічки-Андрієнка, зб. поезій Б. Лепкого (Вецлар, 1921), п'єса Л. Лопатинського «Під ка­м'яним дахом» (Л., 1934). Наук.-довідк. б-ка музею налічує понад 730 книг з питань театрознавства, критичної, довідк. та худож. літ-ри. 1993 музеєм засн. і проведено 1-й Всеукр. конкурс вокалістів ім. К. Чічки-Андрієнка. Від 1996 діє постійна виставка робіт Аки Перейми-Клим «З вог­ню та мрій»; низку виставок при­свячено діячам культури і мист-ва. Дир. – Р. Савка (від 1997).

Літ.: Бандурка І. Орест Савка і його театр. 2009; Копичинський музей театрального мистецтва Тернопільщини: Буклет. 2013 (обидві – Тернопіль).

О. В. Шикула


Покликання на статтю