Копіапіт — Енциклопедія Сучасної України

Копіапіт

КОПІАПІ́Т (за назвою м. Копіапо, Чилі) – мінерал, водний сульфат закис­ного й окисного заліза острівної будови. Формула: 1) за К. Фреєм: Fe2+Fe43+(SO4)6(OH)2 2H2O. Fe2+ мо­же заміщатися Mg або Cu, a Fe3+ – Аl з утворенням алюмо­копіапіту; 2) за Є. Лазаренком: Fe2+Fe43+ [(OH) (SO4)]220H2O. Міс­тить (%): Fe2O3 – 25,55; FeO – 5,75; SO3 – 38,43; H2O – 30,27. Доміш­ки: Mg, Аl, Mn, Cu, Zn, Na, Са та ін. Сингонія триклінна. Кристали таблитчасті, часто зустрічається у вигляді пухких агрегатів або кірок. Твердість 2,5–3,5; густина 2,1–2,2. Блиск перламутровий; колір жовтий. Продукт окис­нення піриту, вивітрювання суль­фідів заліза та мелантериту. Ви­падає з кислих шахт. вод. Часто зустрічається з ін. сульфідами у вигляді характер. сірчано-жов­тих вицвітів у зоні окиснення за­лізоруд. родовищ. Розрізняють К.: алюмініїстий, залізний, каль­ціїстий (Азербайджан), магніїстий (Шве­­ція), мідний, хромистий (США), цинковистий. Вияв­лений також в Україні, зокрема на мисі Фіолент у Криму.

В. С. Білецький, В. І. Павлишин

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Білецький, В. І. Павлишин . Копіапіт // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3389 (дата звернення: 24.09.2021)