Вибірка — Енциклопедія Сучасної України

Вибірка

ВИ́БІРКА – організований за спеціальними правилами процес відбору із сукупності об'єктів, що вивчаються, певної її частини для безпосереднього спостереження та аналізу. Результат такого відбору називають вибірк. сукупністю, або В., яка є ключовою складовою стратегії емпірич. наук. дослідж., що має назву вибірк. метод. Вона характеризується способом (випадкові та невипадкові В.) і кількістю ступенів або етапів (одноступеневі та багатоступеневі В.) відбору, репрезентативністю (здатністю витворювати певні параметри ген. сукупності). Різницю між параметрами ген. та вибірк. сукупностей називають помилкою В., або помилкою репрезентативності. Такі помилки поділяють на систематичні та випадкові. Систематичні помилки вносять в емпіричні дані певний постій. зсув, що не залежить від кількості об'єктів у вибірк. сукупності (обсягу В.). На відміну від систематич., випадкові помилки залежать від обсягу В. і змінюються за законами ймовірностей. Якщо систематич. помилок можна уникнути шляхом поліпшення процесу В., то випадкові помилки є органіч. складовою вибірк. методу, їх не можна уникнути але можна оцінювати статистично та враховувати при індуктив. узагальненні результатів вибірк. дослідж. для всієї ген. сукупності. У статистиці поняття репрезентативності застосовується виключно для випадкових В. і оцінюється двома взаємопов'язаними параметрами – рівнем помилки та довірчою ймовірністю. Репрезентативність забезпечується виконанням правил, що регулюють процес відбору, та необхід. обсягом В. Кваліфіковано спланована та виконана В. здатна забезпечити потріб. досліднику рівень репрезентативності інформації при значній економії (у порівнянні з суціл. дослідж.) таких ресурсів, як людська праця, час, гроші тощо. У багатьох науках, що збирають та вивчають дані про значні за обсягом сукупності (соціологія, психологія, економіка тощо), В. є не тільки широко вживаним, але часто і незамінним інструментом дослідження. Серед науковців, що займаються вивченням В. та розробленням методик проведення вибіркових соціол. досліджень в Україні, – Н. Паніна, В. Паніотто, М. Чурилов.

Літ.: Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы населения. Москва, 1984; Чурилов Н. Н. Проектирование выборочного исследования. К., 1986; Паниотто В. И. Качество социологической информации. К., 1986; Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. К., 1996.

А. П. Горбачик


Покликання на статтю