Копій Леонід Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Копій Леонід Іванович

КОПІ́Й Леонід Іванович (23. 03. 1957, м. Сокаль Львів. обл.) – фахівець у галузі лісівництва, еколог. Д-р с.-г. н. (2004), проф. (2006). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1982), де відтоді й працює (нині Нац. лісотех. ун-т України): від 2008 – зав. каф. екології. Вивчає особливості природ. відновлення гол. лісоутворювал. дерев. порід України, формування корінних та високопродуктив. насаджень з метою посилення депонування вуглецю, проблеми оптимізації вікової структури деревостанів, заліснення низькопродуктив. і порушених земель, екол. рекультивації порушених ґрунтів, мікрокліматичну та екол. роль ліс. насаджень в агроландшафтах.

Пр.: Теоретичні аспекти збільшення лісистості західного регіону України // Наук. вісн. Укр. лісотех. ун-ту. Л., 1996. Вип. 5; Ліси Західного регіону України: Атлас. Л., 1998 (спів­авт.); Оптимізація лісистості в агроландшафтах північно-східної частини Волинської височини. Л., 1999 (спів­авт.); Шляхи поліпшення екологічного стану довкілля Яворівщи­­ни // Вісн. НТШ. 2006. № 35; Шляхи по­­силення позитивного впливу лісових екосистем на екологічний стан довкілля Рівненщини // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревообробна пром-сть. 2008. № 34.

Г. Т. Криницький


Покликання на статтю