Виборчий процес — Енциклопедія Сучасної України

Виборчий процес

ВИ́БОРЧИЙ ПРОЦЕ́С – регламентована Конституцією та законами України про вибори діяльність уповноважених органів та громадян України, спрямована на формування конституційного якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Гол. стадії (етапи) В. п.: проголошення або призначення виборів; утворення виборчих округів та виборчих дільниць; утворення виборчих комісій; висування та реєстрація кандидатів на виборні посади; проведення передвиборчої агітації; голосування; підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів; реєстрація осіб, обраних на виборні посади; офіц. оприлюднення результатів виборів. Послідовність, порядок і строки проведення кожної стадії В. п. визначаються відповід. законами України про вибори. В. п. в Україні здійснюється на засадах законності та заборони незакон. втручання будь-кого у цей процес; політ. плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і політ. партій, виборчих блоків політ. партій – суб'єктів В. п. до ЗМІ; неупередженості органів виконав. влади, органів місц. самоврядування, судів, підпр-в, закладів, установ і орг-цій, їх керівників, ін. посад. і службових осіб до політ. партій, виборчих блоків політ. партій – суб'єктів В. п., кандидатів на виборні посади; добровіл. участі у виборах; рівності перед законом; альтернативності; обов'язковості призначення та проведення виборів; територ. орг-ції виборів; орг-ції підготовки і проведення виборів спец. незалеж. органами – виборчими комісіями. В Україні осн. суб'єктами В. п. у є громадяни, які мають право голосу (виборці); виборчі комісії; кандидати на виборні посади; політ. партії та виборчі блоки політ. партій, місц. орг-ції політ. партій, їх виборчі об'єдн., які висунули кандидатів на виборні посади; офіц. спостерігачі від політ. партій, виборчих блоків політ. партій, місц. орг-цій партій, їх блоків, які висунули кандидатів, кандидатів на виборні посади, органи держ. влади та органи місц. самоврядування у випадках, передбачених законом. Засади і порядок участі суб'єктів В. п. у виборах визначаються Конституцією України та відповід. законами України про вибори.

М. І. Ставнійчук


Покликання на статтю